Vikingagården Gunnes gård

Beskrivning

Gunnes gård är en rekonstruktion av en vikingatida gård från början av 1000-talet efter Kristus. På Gunnes gård finns bronsåldersrösen, gravfält från järnåldern och flera runstenar.

På Gunnes gård kan det bland annat finnas grisar, får, höns och kor. Djuren är inte bara ett trevligt inslag utan fyller också en viktig funktion. Deras betande håller gravfält och mark kring gården öppen. Antal djur och arter varierar år från år.

Vikingagården Gunnes gård har i samarbete med Stockholms läns museum och Stockholms Hembygdsförbund skapat en ljudguide och en syntolkning av gården.

Ladda ner ljudfiler med eller utan syntolkning här.

Öppettider:

April-maj: lördag-söndag klockan 10:00-16:00

Juni-augusti: tisdag-söndag klockan 10:00-16:00

September-oktober: lördag-söndag klockan 10:00-16:00

Ytterligare Information

Kontaktperson: Gun Bjurberg

Ålder: Alla

Adress:
Ryttargatan 270
Upplands Väsby, Stockholms län
Telefon:
Visa telefonnummer08-590 849 28
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet