Upplands Väsby kommun

Beskrivning

Fritidsaktiviteter är viktigt eftersom de skapar gemenskap
och ger bra förutsättningar för en förbättrad hälsa. Aktiviteterna ger en stor glädje och en struktur i vardagen men öppnar också nya möjligheter att se på sig
själv och sin förmåga.

Upplands Väsby kommun ger stöd till föreningar, studieförbund och andra aktörer som har eller vill starta upp verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning. Kundvalskontoret samordnar även aktiviteter och arrangemang med olika aktörer.

Ytterligare Information

Kontaktperson: Erik Hjelmfors

Ålder: Alla

Adress:
Centralvägen 1
Upplands Väsby, Stockholms län, 194 76
Telefon:
Visa telefonnummer08-590 973 68
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet