Sommarkollo 4 me

Beskrivning

På vårt kollo sammanför vi ungdomar som delar erfarenheter av utanförskap och isolering. Många av dem har fått höra att de är annorlunda eftersom de inte gått i skolan. På vårt kollo ser vi hellre människor som lika än olika varandra. Att träffa andra med liknande bakgrund påminner en om att man inte är ensam och att det finns andra som förstår hur man haft det. Det kan inge hopp och väcka livslusten.

Vårt kollo vill vara motvikt och alternativ till den isolering och det utanförskap som skolfrånvaron kan föra med sig i ungdomens liv.

All pedagogisk verksamhet utgår ifrån det mellanmänskliga mötet. Vi tror att det är våra relationer som ger oss mening i livet och att det är våra relationer som ger oss mod till förändring. Relationer som bygger på tillit och välvilja förmår oss att växa i det oändliga.

Ytterligare Information

Kontaktperson: Matthias Rowe

Ålder: 12-16 år

Adress:
Korpholmsvägen 18
Skatboet på Värmdö
Stockholms stad, Stockholms län
Telefon:
Visa telefonnummer070-748 16 05
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet