RG Aktiv Rehabilitering

Beskrivning

RG Aktiv Rehabilitering jobbar med fysiska aktiviteter och friluftsliv som medel och metod för att deltagarna ska nå ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Använda förebilder som instruktörer så deltagarna kan "lära av de som kommit längre" i syfte att själva öva upp förmågan att klara förflyttningar, påklädning m.m.
Utifrån ett friskvårdperspektiv erbjuda träningstillfällen, läger och andra aktiviteter.
Vi arbetar också med uppsökarnätverk, internationell verksamhet, utbildningar och kurser.

Ytterligare Information

Kontaktperson: Veronika Lyckow

Ålder: Alla åldrar

Adress:
Vanadisvägen 22
Stockholms stad, Stockholms län
Telefon:
Visa telefonnummer08-54 54 72 00
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet