filter

583 Resultat

Äldre- och handikappförvaltningen på Lidingö erbjuder tillsyn och korttidsvistelse för barn och ungdomar som behöver mer individuellt stöd.

Villan, Skärsätra

Lidingö, Stockholms län,

Zebran är en mötesplats för dig som är mellan 16 och 35 år, bosatt Stockholm och har Aspergers syndrom eller AST (autismspektrumtillstånd).

Zebran på Södermalm
Maria Trappgränd 5

Aktivitetshuset

Stockholms stad, Stockholms län, 118 20

Visa telefonnummer076-12 13 466

Zenit är en fritidsgård för barn och ungdomar inom autismspektrat från 13 år och uppåt.

Zenit fritidsgård - Lidingö
Lerbovägen 1

hus E

Lidingö, Stockholms län, 181 61

Kommer logos