Hörselskadades förening i Stockholm

Beskrivning

Hörselskadades förening i Stockholm är en förening där alla med någon form av hörselnedsättning eller hörselskada är välkomna. Till exempel kan våra medlemmar ha lätt till grav hörselnedsättning, cochlea-implantat, Menières sjukdom, tinnitus, ljudöverkänslighet eller så är de föräldrar till hörselskadade barn. Många av våra medlemmar använder hörseltekniska hjälpmedel för att kommunicera, andra använder också skrivtolkar, teckenspråkstolkar eller tolkar i tecken som stöd.

Vi välkomnar medlemmar i alla åldrar och de flesta av våra medlemmar bor i Stockholms stad, där vi också är verksamma.

Vi arbetar för att Stockholm ska bli en stad där vi alla kan vara delaktiga. Vi har aktiviteter för medlemmar som vill träffa andra med hörselnedsättning och vi stärker våra medlemmar genom information och kunskap.

Vi är en del av Hörselskadades Riksförbund.

Ytterligare Information

Kontaktperson: Lena Pettersson

Ålder: Alla

Adress:
Instrumentvägen 19, Hägersten
Stockholms stad, Stockholms län
Telefon:
Visa telefonnummer08-462 24 30
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet