Habilitering & Hälsa

Beskrivning

Habilitering & Hälsa är en verksamhet inom Stockholms läns landsting. Vi erbjuder råd, stöd och behandling till personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar, till exempel utvecklingsstörning, autism och rörelsenedsättning. Vi ger också råd och stöd till föräldrar, andra närstående och professionella runt personen.
Inom Habilitering & Hälsa finns Forum Funktionshinder som är ett informationscenter med bibliotek, kurser och arrangemang samt rådgivning.

Se även:
> Forum Funktionshinders bibliotek
> Forum Funktionshinder kurser och arrangemang
> Forum Funktionshinder rådgivningen

Ytterligare Information

Kontaktperson: Informationsenheten

Ålder: Alla

Adress:
Tideliusgatan 12, 11869 Stockholm, Sverige
Stockholms län
Telefon:
Visa telefonnummer08-123 350 10
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet