FUB - Stockholm

Beskrivning

FUB Stockholm är en intresseorganisation som arbetar för att barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.
Vi ordnar
- Aktiviteter på fritiden för alla åldrar
- Studiecirklar i samarbete med studieförbund
- Föreningsmöten av olika slag.
- Intressebevakning genom ledamöter från FUB och i samverkan med andra
handikapporganisationer i stadens olika organ

Vårt mål är att
Personer med utvecklingsstörning ska kunna leva som andra och få stöd när det behövs.
Som medlem i FUB Stockholm får du
» Gemenskap med andra i samma situation
» Delta i våra möten, föreläsningar och aktiviteter
» Stöd och information
» Tillgång till rådgivning
» Två tidningar, Länet Runt och UNIK

FUB Stockholm har ett flertal aktiviteter för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

Ytterligare Information

Kontaktperson: Stefan Fagerström

Ålder: Alla

Adress:
Sankt Göransgatan 84
Stockholms stad, Stockholms län
Telefon:
Visa telefonnummer08-600 16 74
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet