Fritidsgården Tomtebo

Beskrivning

Fritidsgården Tomtebo är en av tre kommunala fritidsgårdar och är placerad i Hemmesta. Tomtebo bedriver en inkluderad verksamhet där ungdomar med olika funktionsförmågor möts. Vi arbetar ständigt med att alla ungdomar som besöker oss accepteras oavsett förmåga eller behov och möts med respekt. Ungdomar ges möjlighet att påverka och utforma verksamheten tillsammans med fritidsledarna. Vår profilering är ""Inkludering, Hälsa och Hantverk".
Verksamheten är alkohol-tobak-och drogfri.
Välkommer att besöka oss!


Söndagscafé / öppen verksamhet
På söndagar öppnar Tomtebo upp sitt "Söndagscafé" och bedriver inkluderad verksamhet på flera nivåer; för ungdomar med olika
funktionsförmågor samt unga vuxna från kommunens Boende LSS.

Ytterligare Information

Kontaktperson: Kristina Ifwer

Ålder: Från 13 år

Adress:
Motionsvägen 4
Värmdö, Stockholms län
Telefon:
Visa telefonnummer08-570 22 667
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet