Nova fritidsgård - Lidingö

Beskrivning

Nova är en fritidsgård som erbjuder en integrerad eftermiddagsverksamhet för funktionsnedsatta barn mellan 12-15 år.
Med extra personalstöd deltar ditt barn i gårdens verksamheter på samma villkor som för andra besökare.

För att delta i den integrerade verksamheten krävs ett LSS-beslut
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Ytterligare Information

Kontaktperson: Anna Svahnström

Ålder: 13-15

Adress:
Herkulesvägen 36
Lidingö, Stockholms län, 18164
Telefon:
Visa telefonnummer08-731 46 35
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet