Fritid för alla i Stockholm

Beskrivning

Vad är Fritid för alla?
Fritid är en viktig del av livet för alla barn och ungdomar. Ibland är det svårt att hitta fritidsaktiviteter som fungerar när man behöver lite extra stöd.

Fritid för alla är ett nätverk i Stockholms stad som arbetar för att utveckla fritidsaktiviteter så att alla har möjlighet att ha en aktiv fritid.

Ytterligare Information

Kontaktperson: Karin Olsson Sandberg

Ålder: barn och ungdom