Fritid för alla i Stockholm

Beskrivning

Vad är Fritid för alla?
Fritid för alla är ett nätverk i Stockholms stad som arbetar för att utveckla fritidsaktiviteter så att alla har möjlighet att ha en aktiv fritid.

Ytterligare Information

Kontaktperson: Karin Olsson Sandberg

Ålder: barn och ungdom