Dyslexiföreningen Norra Stockholm

Beskrivning

Dyslexiförbundet FMLS i Stockholm Norra.

Dyslexiförbundet FMLS är ett funktionshindersförbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilde personens behov. Förbundet har nära 7.800 medlemmar organiserade i cirka 60 föreningar runt om i landet.

Ytterligare Information

Kontaktperson: Kevin Sjödin

Adress:
Spånga Torgväg 4
Upplands Väsby, Stockholms län, 163 51 Spå
Telefon:
Visa telefonnummer0760-221554
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet