Dieselverkstaden, Nackas kulturhus i Sickla

Beskrivning

Här kan du gå på kurser i bild och form, keramik, dans, teater med mera.

Här finns även Stockholms läns museum, konsthall, scener för teater, musik och dans samt bibliotek, Klätterverket, restaurang och café finns också. Lokalerna är anpassade med hörslingor och hiss.

Målgrupp
Någonting för alla

Ytterligare Information

Kontaktperson: Verksamhetschef: Dag Elfgren

Ålder: 0 - 100 år

Adress:
Marcusplatsen 17
Nacka, Stockholms län
Telefon:
Visa telefonnummer08 - 718 82 90
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet