DHB Östra (Förbundet för Döva och hörselskadade barn)

Beskrivning

DHB - Östra, Döva och hörselskadade barn och barn som har språkstörning.
Som medlem i Riksförbundet DHB tillhör man DHB Östra om man bor i Stockholms, Uppsalas eller Gotlands län. DHB Östra jobbar lokalt med intressepolitiska frågor som rör våra barn. Vi ordnar även olika aktiviteter för att barn och ungdomar ska få en mer aktiv fritid och för att föräldrarna ska få träffas och utbyta erfarenheter.
Familjer med barn som har ytterligare funktionshinder är också välkomna.
Kontakta gärna kansliet om ni undrar över något!

Ytterligare Information

Kontaktperson: Lena Wettrén

Ålder: Alla

Adress:
Knackholmsvägen 11
Stockholms stad, Stockholms län
Telefon:
Visa telefonnummer070-717 04 85
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet