Akalla ungdomsgård

Beskrivning

Akalla ungdomsgård
Öppen fritidsverksamhet och gruppverksamhet för ungdomar 13-15 år. Ungdomsgården är öppet 365 dagar om året .
Vi har också ett gediget lovprogram på alla lov samt ett dans- och rörelse rum.

Ytterligare Information

Kontaktperson: Sussie Johansson

Ålder: 13-15

Adress:
Sibeliusgången 11
Stockholms stad, Stockholms län
Telefon:
Visa telefonnummer076-12 01 299
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet