Träffpunkt för daglediga och äldre intellektuellt Huddinge

Beskrivning

Väklomna

När:
2017-10-12

Tid: 13:00 - 15:00

Adress:
Rådstugan lokal
Rådstuguvägen 19
Få Vägbeskrivning
Telefon:
070 – 713 78 58
Kontaktperson:
Gunilla

Ansvarig verksamhet:
ABF Huddinge studieförbund