filter

1 Resultat

Välkommen på en vandring i ett ortsnära naturreservat, Björkby-Kyrkvikens naturreservat i Vallentuna.
Vi samlas vid Vallentuna kyrka och går en slinga bort mot utomhusbadet och ner till Vallentunasjön

Naturvandring för dig som har en funktionsnedsättning
Björkby Kyrkvikens naturreservat
Vallentuna, Stockholms län
Kommer logos