Om Fritidsnätet

Fritidsnätet är en unik webbtjänst för att hitta fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna som behöver extra stöd i Stockholms län.

Fritidsnätet är ett samarbete mellan ett flertal kommuner och Habilitering & Hälsa i Stockholms län.

Många som behöver extra stöd rör sig över kommungränserna för att hitta en aktivitet eller ett sammanhang som passar just dem.

Nu behöver man bara gå in på Fritidsnätet för att hitta ett samlat fritidsutbud.


Som besökare hittar du olika fritidsaktiviteter och evenemang utifrån bland annat:

  • Typ av aktivitet
  • Geografisk plats
  • Funktionsnedsättning
  • Ålder
  • Kartsök 
  • Fritextsökning

Du kan sortera sina sökresultat utifrån:

  • Alfabetisk ordning
  • Senast uppdaterade
  • Skapat datum
  • Mest besökta


Om webbplatsen

Vi vill att Fritidsnätet ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt.

WebbläsareWebbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare, vi rekommenderar uppdaterade versioner av:

- Internet Explorer 9+- Firefox- Google Chrome- Mozilla- Opera- Safari (Mac)

Äldre webbläsare visar samma innehåll, men kan se lite annorlunda ut.

Tex som Internet Explorer 8

Mycket gamla webbläsare som gått ut hos leverantören, har inget stöd

Tex som Internet Explorer 7 (och tidigare)


Standarder

Fritidsnätet ska vara byggd i enlighet med internationella och nationella rekommendationerför tillgänglig webb så lång som det varit möjligt.

Webbplatsen är "Responsiv" vilket innebär att den anpassar sig efter storlek på skärm och mobila enheter.

Fritidsnätet använder sig av Bootstrap framework och HTML5.


Synpunkter

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättringar på Fritidsnätet. Har du synpunktereller förslag på förbättring kontakta oss gärna på support@fritidsnatet.se


Cookies/kakor

Av 6 kap. 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation framgår att den som besökeren webbplats med s.k. cookies, eller kakor som det heter på svenska, ska få information omatt webbplatsen skapar kakor, vad dessa används till och hur användning av kakor kan nekas.

Från och med den 1 juli 2011 gäller ändrade regler för att få använda kakor. Enligt de nyabestämmelserna ska besökaren lämna sitt samtycke till att kakor används. Det finns dockännu inga riktlinjer som i detalj beskriver hur reglerna ska tillämpas. Post- och Telestyrelsen (PTS)rekommenderar däremot att det på webbplatsen framgår vad de olika kakorna heter, till vilketdomännamn de hör, vilka data som lagras i kakorna och hur länge de sparas i besökarens webbläsare.


Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som lagras på besökarens dator, det vill säga din dator, och användstill att analysera hur besökare använder webbsidan. Det finns två olika typer av kakor; temporäraoch sådana som lagras på din dator. De som lagras på din dator används exempelvis för attvisa upp vad som är nytt på en hemsida sedan du sist var där. I kakan står då senaste besöksdatum.


Om du inte samtycker till att kakor används

Du kan neka användningen av kakor genom att välja vissa inställningar på din webbläsare,men observera att om du gör detta kan det hända att du inte har möjlighet att använda webbsidansfunktionalitet fullt ut. I Internet Explorer hanteras inställningar med kakor under menynVerktyg-Internetalternativ, klicka på fliken Sekretess. Under Avancerat väljer du hur du vill hanterakakor. I Firefox hittar du inställningarna under Verktyg-Inställningar och fliken Sekretess-Kakor.


Hur vi använder kakor

Vi använder oss av kakor för att kunna analysera besöksstatistik. Det är viktigt att förstå att enkaka inte kan användas för att förstöra eller på annat sätt skada en besökares dator.


Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls avGoogle, Inc. (”Google”). Informationen som genereras av en kaka genom din användningav webbsidan (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras avGoogle på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärderadin användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för densom innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter påwebbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information tilltredje part om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen förGoogles räkning. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan datasom Google innehar.

Genom att använda denna webbsida, samtycker du till att Google behandlar dina personuppgifterpå det sätt och för de syften som beskrivs ovan. Om du inte samtycker till användningenav kakor kan du neka detta genom att följa anvisningarna som beskrivs under rubriken"Om du inte samtycker till att kakor används" ovan.Våra sociala medier och andra webbplatser

Vi använder oss av Facebook och vi har en länk till Facebook startsidan. Denna sida liggerpå en extern plats som vi inte råder över och vi kan därför inte svara för de kakor som användsdär. Det kan också förekomma länkar till andra sidor som vi hänvisar till, t.ex. i våra nyheter.Inte heller till dessa sidor råder vi över.

 

Kommuner logos